بونسای گل کاغذی A 105
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

بونسای گل کاغذی A 105 بونسای 9 ساله
بونسای گل کاغذی ، از خانواده بن سای های گلدار و در تمام طول سال سبز میباشد
دارای مقاومت بالا در برایر خشکی هوا میباشد
سن گیاه : بونسای 9 ساله
اندازه : ارتفاع حدود 34 سانتی متر

توضیحات
شایان ذکراست محصولات ارائه شده توسط این مجموعه از نظر تعداد کاملاً با عکس مطابقت داشته و با توجه به اینکه گل آرایی یک هنر است گاهاً در چیدمان گلها تا 20 درصد تغییرات وجود دارد که این امر کاملاً طبیعی می باشد و گل ها توسط همان شخصی گل آرایی می شود که نمونه عکس برداری شده را گل آرایی نموده است .