ناتال
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

ناتال

نام علمی

Ficus natalensis

تیره گیاهی

Moraceae

ناتال

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل گاهی سایه

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

کمی مرطوب

بن سای ناتال (Natal Fig Bonsai)
بومی منطقهبومی آسیای جنوبی و هند می باشد ولی در ساسر مناطق گرمسیری رشد میکند ولی بیشتر بومی تایوان می باشد .
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای های همیشه سبز است و یکی از ویژگی های جالب این درخت ریشه های هوایی است که از شاخه ها و تنه به زمین رشد می کنند . این گیاه فوق العاده است برای داخل خانه زیرا می تواند نور کم و هوای خشک را تحمل کند.
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان و در صورتیکه در آب و هوای گرم زندگی میکنید می توانید خارج از ساختمان نگهداری کنید .
کوددهیدر طول فصل رشد در تابستان با کود متعادل خوب گیاه راتغذیه کنید و در طول زمستان میزان کودرا به نصف کاهش دهید .
روش تکثیرقلمه ، لایه بندی هوایی و بذر
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه کنه عنکبوتی است و از بیماریهای آن لکه برگی است.
مراقبت و نکات باغبانیبه دلیل اینکه گیاه مقاوم به سرمایی نمی باشد باید از سرما محافظت شود . برای داخل ساختمان بسیار مناسب می باشد زیرا نور کم و خشکی هوا را تحمل می کند . مانند اکثر گیاهان گرمسیری این گیاه آب و هوای گرم و مرطوب را دوست دارد. از دمای انجماد و شرایط باد باید محافظت شود . هرگز اجازه ندهید بین دو آبیاری خاک گلدان به طور کامل خشک شود . هرگز بلافاصله بعد از تعویض گلدان به گیاه آب ندهید اجازه بدهید تا ریشه های آسیب دیده رشد کنند . در زمستان که جریان شیره گیاهی کاهش می یابد می توانید هرس را انجام دهید . (خراش تنه تولید شیره ای میکند که مکانیسم دفاعی گیاهان در مقابل عفونت هستند) . پس از هرس مهر و موم تمام زخم بلافاصله با خاک رس یا مواد مانند آن انجام شود .اگر از سیم کشی برای گیاه استفاده می کنید باید دقت کنید که علائم سیم روی پوست نماند .
توضیحاتنام های دیگر : Natal Fig, Mistletoe Fig, Triangular leaf fig, Triangel fig, Triangel leaved fig