انجیر
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

انجیر

نام علمی

Ficus carica

تیره گیاهی

Moraceae

انجیر

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل تا قسمتی آفتاب

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

منظم

بن سای انجیر (Common Fig Bonsai)
بومی منطقهجنوب غرب آسیا و منطقه مدیترانه
مشخصات مورفولوژیاین درختچه از نوع بن سای های خزان دار دارای پوست خاکستری صاف و برگهای سبز روشنی با انتهای پهن ، که به 3 تا 7 لوب اصلی به صورت عمیق تقسیم شده است. طول و عرض پهنک برگ بیشتر از 10 اینچ میباشد . سطح بالایی برگ نسبتاً ضخیم و قسمت زیرین برگ نرم و کرکدار می باشد .گلهای کوچکی تولید میکند که به صورت خوشه در زیر شاخ و برگ قرار میگیرند . میوه انجیر در واقع گل این گیاه می باشد که به عنوان میوه کاذب شناخته میشود.گلها قابل رویت نیستندوشکوفه ها درون میوه ها هستند . میوه دارای یک ورودی کوچک است که زنبور انجیر از طریق آن وارد مرکز میوه می شود وگلها را گرده افشانی میکنند . پوست میوه سبز است که بعد از رسیدن بنفش یاقهوه ای میشود .این گیاه در سال دوبار میوه تولید میکند .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان ولی باید از سرمای زمستان محافظت شود .
دمای حداقلزیر15درجه فارنهایت
روش تکثیربذر ، قلمه و لایه های هوایی
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه نماتد است و از بیماریهای آن زنگ برگ و لکه برگی است.
مراقبت و نکات باغبانیبین دو آبیاری نباید خاک به طور کامل خشک شود .
توضیحاتنامهای دیگر : Fig, Common Fig, Edible Fig, Fig Tree.