راک هورنبیم
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

راک هورنبیم

نام علمی

Carpinus turczaninovi

تیره گیاهی

Betulaceae

راک هورنبیم

نوع خاک

نامشخص

نور مناسب

سایه یا قسمتی سایه

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

نامشخص

بن سای راک هورنبیم (Rock Hornbeam Bonsai)
بومی منطقهکره ، چین و ژاپن
مشخصات مورفولوژیاین گیاه دارای تنه خاکستری محکمی با شاخ و برگ دندانه دار بیضوی می باشد . برگهای سبز کوچک در فضای کمی بین گره برگها قرار دارند . رنگ برگها در پاییز به برنزی تیره ، قرمز ، نارنجی و زرد در می آیند . در بهار خوشه های گل مواجی تولید میکند که به وسیله باد گرده افشانی می شود . این گیاه تک جنسی می باشد بدین معنی که گلهای نر و ماده روی گیاهان مجزا تشکیل می شود .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان
مراقبت و نکات باغبانیسایه یا قسمتی سایه را ترجیح می دهد ولی آفتاب کامل را تحمل می کند .
توضیحاتنام های دیگر : Rock Hornbeam, Korean Hornbeam, Turkish Hornbeam, Hornbeam.