جورما
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

جورما

نام علمی

Pithecellobium tortum

تیره گیاهی

Leguminosae

جورما

نوع خاک

خاک زهکشی شده

نور مناسب

آفتاب کامل به صورت غیرمستقیم

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

منظم

بن سای جورما Brazilian Rain Tree, Jurema, Jurema Branca
بومی منطقهجنوب آمریکا، به ویژه جنگلهای انبوه برزیل.
مشخصات مورفولوژیچوب این بن سای دارای شاخه های ظریف و کوچک به رنگ سبز روشن برگ مرکب است. برگ در شب بریزید و زمانی که درخت احساس می کند تاکید شده است. این بسیار جذاب است لایه نازک پوست بیرونی تقریبا سفید رنگ است ، این باعث بوجود آمدن کنتراست زیبا بین رنگ پوست است. بر روی تنه و شاخه خارهای بزرگی رشد می کنند که اگر برداشته شود، در همان نقطه رشد نخواهند کرد . در بهار گلهای سفید ، معطر، (شکوفه های پف مانند) ظاهر می شوند که پس از چند روز زرد می شوند .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان و در صورتیکه هوای بیرون گرم باشد میتوان خارج از ساختمان نگهداری کرد .
دمای حداقل45درجه فارنهایت
روش تکثیرقلمه و لایه بندی هوایی
آفات و بیماریهااین گیاه آفاتی ندارد.و از بیماریهای این گیاه پوسیدگی ریشه در اثر آبیاری زیاد است.
مراقبت و نکات باغبانینورکامل خورشید را ترجیح می دهد اما در طول ماه های گرم تابستان باید از خورشید مستقیم محافظت شود. خاک مرطوب را ترجیح می دهد ولی خاک حتماً باید زه کش داشته باشد .