پیچ سیب
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

پیچ سیب

نام علمی

Clusia rose

تیره گیاهی

Clusiaceae

پیچ سیب

نوع خاک

خاک زهکشی شده

نور مناسب

آفتاب کامل گاهی سایه

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای پیچ سیب (pitch apple Bonsai)
بومی منطقهمناطق گرمسیری آمریکا
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای های همیشه سبز است و دارای برگهای سبز تیره ساده ای می باشد . ریشه های هوایی جالبی دارد که در شکل دهی بن سای استفاده می شود . در طول ماههای تابستان گلهای سفید و صورتی آویزان پر جلوه ای با گلبرگ های ضخیمی تولید می کند . گلها به میوه های سبز چوبی تبدیل می شود که قهوه ای می شوند و از بالا به چندین بذر قرمز تقسیم می شوند که با مواد صمغی سیاهی احاطه شده اند .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان و در مناطقی با آب و هوای گرمسیری می توان خارج از ساختمان نگهداری کرد .
کوددهیهر دو هفته یکبار در طول ماه های بهار و تابستان با کود بونسای متعادل تغذیه شود .
روش تکثیربذر ، قلمه و لایه بندی هوایی
آفات و بیماریهااز بیماریهای این گیاه لکه برگی و پوسیدگی ریشه است.
مراقبت و نکات باغبانیدر ماههای گرم به آب بیشتری و درماههای زمستان به آب کمتری نیاز دارد . به شوری ، خشکی و باد مقاوم است . باید از دمای یخ زدگی محافظت شود .
توضیحاتنام های دیگر : Autograph Tree, Balsam Apple, Cupey, Copey, Scotch-attorney, Monkey Apple, Clusia.