کاج سیاه ژاپنی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

کاج سیاه ژاپنی

نام علمی

Pinus thunbergii

تیره گیاهی

Pinaceae

کاج سیاه ژاپنی

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

متوسط

بن سای کاج سیاه ژاپنی (Japanese Black Pine)
بومی منطقهشمال شرقی چین ، کره و ژاپن
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای است و ویژگی با ارزش این گیاه این است که دارای شیارهای برجسته ای درون پوست ورقه ای نامنظم می باشد که وقتی گیاه جوان است به رنگ خاکستری و وقتی پیر می شود به رنگ سیاه در می آید . شاخه های افقی به رنگ قهوه ای روشن دارد که با افزایش سن مایل به خاکستری می شود . شاخه با برگهای سفت براق سوزنی شکل به رنگ سبز تیره پوشیده شده اند که به صورت جفتی نزدیک شاخه های کوچک در می آیند . در اوایل بهار، شکوفه هایی تک جنسی تولید می کند ، به این معنی که گل نر و ماده بر روی گیاهان مجزا هستند. گلهای ماده مایل به قرمز و به شکل تخم مرغ هستند. گل های نر به رنگ زرد مایل به قرمز و در خوشه های نزدیک به نوک شاخه هستند . شکوفه ها به مخروط های قهوه ای روشن ، چوبی ، به شکل تخم مرغ تبدیل می شوند .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان
کوددهیدر طول فصل رشد هر دو هفته یکباربا یک کود مایع متعادل خوب بن سای را تغذیه کنید .
روش تکثیربذر ، قلمه و پیوند
آفات و بیماریهااز بیماریهای این گیاه بلایت ، زنگ و پوسیدگی ریشه است.
مراقبت و نکات باغبانیدر طول فصل رشد از بهار تا پاییز به آب بیشتری نیاز دارد و در زمستان به آب کمتری نیاز دارد . آبیاری باید منظم باشد و برخی اوقات بین دو آبیاری خاک باید خشک شود . خاک گلدان نباید دائم مرطوب باشد و خاک حتماً زه کشی خوبی داشته باشد . بر اساس سن بن سای می توانید شاخه های پایینی را خم کنید و برگها را کم کنید به وسیله جداکردن جوانه هایی که درون و بالای شاخه ها رشد می کنند . بسته به رشد ریشه و سن گیاه هر 2 تا 5 سال یکبار نیاز به تعویض گلدان دارد .دقت کنید از خاکی با زه کشی سریع استفاده کنید . باوجودی که گیاه مقاومی است باید از سرمای زمستان محافظت شود .
توضیحاتنام های دیگر: Japanese Black Pine, Japanese Pine, Black Pine. کاج سیاه ژاپنی در زیستگاه اصلی خود تا ارتفاع 100 فوت رشد می کند .