سرو
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

سرو

نام علمی

Taxodium Distichum

تیره گیاهی

Taxodiaceae

سرو

نوع خاک

خاک باغچه

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

هر روز

بن سای درخت سرو Bald Cypress Bonsai Tree
بومی منطقهجنوب شرقی ایالت متحده
مشخصات مورفولوژیبیشتر این بن سای ها یک تنه درخت هستند با چندین شاخه که شباهت زیادی به درخت واقعی را تداعی میکند و همین باعث علاقه بن سای داران به این گونه از بنسای میشود
محیط مناسب برای رشدداخل و خارج از ساختمان
کوددهیدر طول فصل بهار و اوایل تابستان هر هفته ، در اواخر تابستان و پاییز دو هفته ای یکبار نیاز به کوددهی دارد و در فصل زمستان نیازی ندارد .
روش تکثیرقلمه ، لایه بندی هوایی و کشت بذر
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه کنه و موریانه است.
مراقبت و نکات باغبانیبه خاطر اینکه این گیاه رشد سریعی دارد سالانه نیاز به تعویض گلدان داردوهرس ریشه نیز باید زمانیکه گیاه در حال استراحت(رکود) است انجام شود .
توضیحاتنام های دیگر : Swamp cypress, Baldcypress, Cypress