سرو لاوسون
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

سرو لاوسون

نام علمی

Chamaecyparis lawsoniana

تیره گیاهی

Cupressaceae

سرو لاوسون

نوع خاک

خاک با زهکشی خوب

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای سرو لاوسون (Lawson Cypress)
بومی منطقهآسیای شرقی و آمریکای شمالی
مشخصات مورفولوژیاین درختچه از نوع بن سای های همیشه سبز است و این درختچه کوتاه دارای پوست قهوه ای مایل به قرمز و شاخ و برگ متراکم پرمانند آبی جذاب می باشد . این گیاه مخروط های کوچک کروی تولید می کند که وقتی جوان هستند به رنگ سبز آبی و زمانیکه مسن می شوند به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در می آیند .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان
کوددهیاز اوایل بهار تا اواسط پاییز هر دو هفته یکبار
روش تکثیربذر ، قلمه و پیوند
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه شته و پروانه شاخه خوار است.
مراقبت و نکات باغبانیاز اوایل تا اواسط بهار هر 2 تا 4 سال یکبار نیاز به تعویض گلدان دارد .
توضیحاتنام های دیگر : Lawson cypress, Blue Moss Cypress, Little Blue Cypress