سرو کوهی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

سرو کوهی

نام علمی

CALIFORNIA JUNIPER

تیره گیاهی

CUPRESSACEAE

سرو کوهی

نوع خاک

هوموسی،پیت و تورب

نور مناسب

زیاد

دمای مناسب

25 درجه سانتیگراد

میزان آبیاری

کمی مرطوب

بن سای سرو کوهی (California Juniper )
بومی منطقهجنوب غربی و شمال آمریکا بیشتر در ایالت کالیفورنیا
مشخصات مورفولوژی بن سای سرو کوهی شاخه های ضخیمی دارد نسبت به بن سای های دیگر .برگهای آن بسیار ریز است و به صورت جفت ،جفت در جهت عکس هم قرار میگیرد.این گیاه شکوفه و یا میوه های مخروطی مانند بسیار ریزی دارد که در داخل آن بذر این گیاه موجود است. این گیاه ارزش فوق العاده ای پیدا میکند بخصوص موقعی که در باغچه یا مکان های خشک نگهداری میشود.از آنجا که خشکی آن را تهدید نمیکند
محیط مناسب برای رشدهم درداخل ساختمان و هم خارج از ساختمان
روش تکثیرکشت بذر
مراقبت و نکات باغبانیدر طول ماههای زمستان باید در محیط خنک نگهداری شود تا یک دوره استراحت داشته باشد .
توضیحاتنام های دیگر : سرخوابیده و جونی پیروس