گل ابریشم
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

گل ابریشم

نام علمی

Leucaena leucocephala

تیره گیاهی

Mimosaceae

گل ابریشم

نوع خاک

خاک باغچه

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

متوسط

درخت گل ابریشم(Albizia lebbeck bonsai)
بومی منطقهجنوب مکزیک و شمال مرکزی آمریکا
مشخصات مورفولوژیاین درختچه از نوع بن سای های خزان دار است و دارای پوست مایل به خاکستری و شاخ و برگ سبز – خاکستری می باشد . برگها از 9 – 4 جفت برگچه و هر برگچه از 21 – 13 برگچه کوچکتر تشکیل شده اند . این گیاه در تمام طول سال شکوفه تولید می کند که گلهای کرم رنگ انفرادی بر روی پایه های بلندی می باشند و خود گشن هستند . گلها به میوه هایی تبدیل می شوند که غلاف های میوه که در قسمت حاشیه برجسته می باشند و به رنگ قهوه ای و سخت در می آیند وهر غلاف حاوی حدود 20 دانه می باشد .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان و در صورتی که در مناطقی با آب و هوای گرم زندگی می کنید میتوانید در خارج از ساختمان نگهداری کنید .
دمای حداقل40 درجه فارنهایت
روش تکثیربذر
آفات و بیماریهااز بیماریهای این گیاه قارچ های پاتوژنی است.
مراقبت و نکات باغبانیاین گیاه می تواند مقداری سایه را تحمل کند ولی سایه باعث کاهش رشد این گیاه می شود . آب و هوای مرطوب ونیمه مرطوب را دوست دارد خشکی را می تواند تحمل کند ولی درخاک مرطوب با زه کشی خوب بهتر رشد می کند . اجازه ندهید خاک به طور کامل خشک شود . این گیاه یخبندان را تحمل نمی کند حتی با وجود نورکه باعث می شود برگها ریزش پیدا کنند .
توضیحاتنام های دیگر : White Leadtree, Lead Tree, White Tamarind, Leucaena, Jumby Bean, Jumbay, White Popinac, Mimosa, Tropical Mimosa.