سیب صحرایی ناکازاکی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

سیب صحرایی ناکازاکی

نام علمی

Malus cerasifera

تیره گیاهی

Rosaceae

سیب صحرایی ناکازاکی

نوع خاک

ترکیب خاک بن سای

نور مناسب

آفتاب کامل تا قسمتی

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

نا مشخص

بن سای سیب صحرایی ناکازاکی (Nagasaki Crabapple )
بومی منطقهچین ولی در همه جای جهان رشد می کند .
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای های خزان دار است و پوست این گیاه قهوه ای – خاکستری به نظر می رسد و برگهای بیضی شکل کوچک به رنگ سبز که در پاییزبه رنگ زرد ، نارنجی و قرمز در می آید . در زمستان گیاه شکل اسکلتی شاخه دار زیبایی به خود میگیرید و میوه ها همه زمستان روی گیاه باقی می مانند . گلهای سفید و صورتی زیبایی تولید می کند که به سیبهای قرمز کوچکی تبدیل می شوند .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان برای نمو گلها باید در طول ماههای زمستان در معرض هوای سرد قرار گیرد .
کوددهیبعد از گلدهی هر 2 هفته یکبار با کود متعادل بن سای تغذیه شود و تا پایان تابستان ادامه داشته باشد .
روش تکثیربذر و لایه بندی هوایی
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه شته ، کنه عنکبوتی قرمز و کرم ها است و از بیماریهای آن کپک و پوسته پوسته شدن سیب است.
مراقبت و نکات باغبانیدر طی ماههای تابستان باید از آفتاب مستقیم محافظت شود . در هنگام میوه دهی آب بیشتری در زمستان آب کمتری نیاز دارد هرگزا جازه ندهید خاک گلدان به طور کامل خشک شود . در بهار واواخر تابستان شاخه های جدید را به دو برگ هرس کنید در پاییز هرس گل را باید انجام دارد. در اواخر زمستان یا اوایل بهار قبل از رشد جوانه ها نیاز به تعویض گلدان دارد .