سرو ریسمان سبز
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

سرو ریسمان سبز

نام علمی

Chamaecyparis pisifera

تیره گیاهی

Cupressaceae

سرو ریسمان سبز

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای درخت سرو ریسمان سبز (Green Thread Cypress Bonsai Tree)
بومی منطقهژاپن
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای است و به صورت بوته همیشه سبز با برگهای رشته مانند میباشد و مخروط های کروی سبز رنگی به اندازه نخود تولید می کند .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان
روش تکثیربذر ، قلمه و پیوند
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه شته و پروانه ساقه خوار است.
توضیحاتنام های دیگر : Dwarf Threadleaf False Cypress, Japanese False Cypress, Sawara False Cypress, Green Thread Cypress.