راش اروپایی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

راش اروپایی

نام علمی

Fagus sylvatica

تیره گیاهی

Fagaceae

راش اروپایی

نوع خاک

خاک جنگلی غنی

نور مناسب

آفتاب کامل تا قسمتی سایه

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

روزانه

بن سای راش اروپایی (European Beech Bonsai)
بومی منطقهاروپا
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای های خزان دار است و دارای تنه صاف خاکستری وشاخه های افراشته پوشیده از برگهای ساده ،بیضی و چین دار می باشد . برگها در طول پائیز به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در می آیند وتا بهار بر روی درخت باقی می مانند . گیاهان مسن تر در بهار بعد از تولید برگ ، نوعی گل آذین کوچک تولید میکنند .
محیط مناسب برای رشدفضای باز
کوددهیبعد از باز شدن جوانه ها ماهی یکبار با یک کود مایع متعادل تغذیه شود و در طی فصل رشد هر دوهفته یکبار کود دهی شود .
روش تکثیربذر ، پیوند و قلمه
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه پوست خوارها است و از بیماریهای آن بیماری های قارچی و سوختگی برگی است.
مراقبت و نکات باغبانیاز آفتاب گرم تابستان باید محافظت شود . درطول فصل رشد نیاز به آبیاری روزانه دارد و در زمستان به آب کمتری نیاز دارد اجازه ندهید قبل از آبیاری خاک به طور کامل خشک شود . در اوایل تابستان می توان شاخه ها را طوری هرس کرد که 2 جوانه روی هر شاخه باقی بماند . در طول ماههای تابستان میتوان سیم کشی را انجام داد بعد از چند ماه می توان سیم ها را برداشت.در طی فصل رشد هرگز تمام برگها را حذف نکنید همچنین از هرس برگها بعد از تعویض گلدان بپرهیزید. در بهار قبل از باز شدن برگها بسته به رشد ریشه و سن گیاه هر5-2 سال یکبار گلدان گیاه باید تعویض شود . در زمستان باید از یخ زدگی محافظت شود .
توضیحاتنامهای دیگر : Beech tree, European Beech, Common Beech Tree