پرتقال کلاموندین
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

پرتقال کلاموندین

نام علمی

Citrus mitis

تیره گیاهی

Rutaceae

پرتقال کلاموندین

نوع خاک

خاک برگ

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

متوسط

بن سای پرتقال کلاموندین Calamondin Orange Bonsai Tree
بومی منطقهجنوب چین
مشخصات مورفولوژیاین بن سای از نوع بن سای های میوه دار است.تولید گلهای معطر سفید و درخشانی که به پرتقال های مینیاتوری تبدیل می شوند ودر طول یک دوره از سال اتفاق می افتد . پرتقال ها نمی تواند بزرگتر از یک توپ گلف شوند اما هنوز هم خوراکی هستند .
محیط مناسب برای رشدداخل و خارج ساختمان
کوددهیدر طی بهار تا اوایل تابستان دوهفته ای یکباربا یک کود متعادل تغذیه شود.
مراقبت و نکات باغبانیاجازه دهید بین دو آبیاری خاک گلدان خشک شود البته نه به طور کامل.
توضیحاتنام های دیگر : Calamondin Orange, Panama orange, Citrus Bonsai, Orange Citrus Bonsai