آزالیا
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

آزالیا

نام علمی

RHODODENDRON SIMSII BONSAI

تیره گیاهی

ERICACEAE

آزالیا

نوع خاک

مخلوط خاک

نور مناسب

متوسط

دمای مناسب

20 درجه سانتیگراد

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای آزالیا ( خرزهره هندی,Bonsai de Azaleia Grande بونسای گل صورتی ،)
بومی منطقهشمال شرق آمریکا
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
کوددهیبهترین کود برای آن کودهای نوعی بوته از جنس خلنگ خاص ، که محتوی پتاسیم بیشتر از کودهای معمولی است.
روش تکثیربذر یا قلمه
آفات و بیماری ها اگر در طول مدت زندگی بن سای آزالیا ، حلقه های سفید رنگی روی برگها مشاهده کردید، با یک سم حشره کش نفوذی هفته ای یکبار سمپاشی کنید تا علایم برطرف گردد. مواظب گلها باشید که سم روی آنها نریزد.
مراقبت و نکات باغبانی این گیاه به نور متوسط، حرارت معمولی، آبیاری متوسط تا زیاد، رطوبت ۷۰ تا ۹۰ درصد و خاک اسیدی احتیاج دارد. مخلوطی از پیت ماس، خاک برگ حاصله ازبرگهای کاج و کود دامی برای پرورش این گیاه مناسب و مطلوب است. هوای سرد برگها گیاه را سیاه می کند. آزالیا باید مرطوب نگه داشته شود و تنها آب سبک را تحمل میکند. بهترین آب، آب باران است اگر در دسترس باشد و آب لوله کشی بهتر استdecalcified شود . چوب آزالیا بسیار شکننده و بسیار حساس به لمس شدن هستند.