صنوبر آلبرتا
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

صنوبر آلبرتا

نام علمی

Picea glauca ‘conica’

تیره گیاهی

Pinaceae

صنوبر آلبرتا

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل تا قسمتی سایه

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای صنوبر آلبرتا (Dwarf Alberta Spruce Bonsai)
بومی منطقهمناطق نیمکره شمالی
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای های همیشه سبز است و برخلاف برگهای کاج ، برگهای سوزنی صنوبر اطراف هر ساقه رشد می کنند . برگها بر روی یک تنه خاکستری- قهوه ای که با افزایش سن ضخیم و مضرس می شود قراردارند .ریشه گسترده و در نزدیکی سطح خاک قرار دارد. گلهای کمرنگی تولید میکند که تک جنسه هستند یعنی گلهای نر و ماده روی گیاهان جدا هستند وگلها به مخروط های کوچکی تبدیل میشوند .
محیط مناسب برای رشدفضای باز
کوددهیاز بهار تا پاییز با یک کود مایع متعادل هر دو هفته یکبار تغذیه شود .
روش تکثیربذر و قلمه
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه شته و کنه عنکبوتی است و از بیماریهای آن زنگ برگ است.
مراقبت و نکات باغبانییک گیاه مقاوم به سرما میباشد و برای رشد و نمو نیاز به سرمای زمستانه دارد ولی باید از یخ زدگی محافظت شود . بهار تا پائیز نیاز به آبیاری روزانه است ولی در زمستان نیاز به آبیاری کمتری دارد.هرگز اجازه ندهید خاک گلدان خشک شود . هر دوسال یکبار دربهارقبل از آغاز رشد و یا در پاییز نیاز به تعویض گلدان دارد.