کاج آبی کلرادو
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

کاج آبی کلرادو

نام علمی

Picea pungens ‘glauca’

تیره گیاهی

Pinaceae

کاج آبی کلرادو

نوع خاک

خاک زهکشی شده

نور مناسب

آفتاب کامل تا کمی سایه

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

هر روز

بن سای کاج آبی کلرادو ( Colorado Blue Spruce, Blue Spruce Bonsai
بومی منطقهنواحی نیمکره شمالی
مشخصات مورفولوژیگیاهی پر پشت که دارای شکل هرمی و انبوه، می باشد. شاخ و برگ سبزآبی سوزنی این گیاه روی تنه خاکستری مایل به قهوه ای است که با افزایش سن ضخیم تر می شود. ریشه گسترده و در نزدیکی سطح خاک است. این گیاه تولید گلهای کم رنگ کوچکی میکند که تک جنسه هستند ، به این معنی که گل نر و ماده بر روی گیاهان متفاوتی هستند . گل های کوچک (در صورت وجود) تبدیل به مخروط استوانه ای شکل می شوند .نوع گیاه همیشه سبز است.
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان
کوددهیهر دو هفته یکبار از بهار تا پائیز با کود مایع متعادل تغذیه شود .
روش تکثیرتوسط بذر و یا قلمه چوب نرم در اواخر پاییز و یا اوایل بهار.
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه شته و کنه عنکبوتی است. و از بیماریهای آن زنگ برگها است.
مراقبت و نکات باغبانیاین بن سای نیاز به هوای سرد در زمستان دارد فقط ریشه ها را باید از یخ زدن محافظت کرد . از بهار تا پائیز ، روزانه نیاز به آبیاری دارد ولی در فصل زمستان کمتر آبیاری شود . بین دو آبیاری سطح خاک نباید خیلی خشک شود . هرس اصلی گیاه را در اوایل پائیز انجام دهید تا محل هرس روی گیاه زوتر خوب شود .در اواخر پائیز یا زمستان میتوان گیاه را سیم کشی کرد . هر دو سال یکبار در بهار قبل از رشد جدید و یا در پاییز گلدان گیاه تعویض شود .