بید
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

بید

نام علمی

Salix caprea ‘kilmarnock’

تیره گیاهی

Salicaceae

بید

نوع خاک

خاک زهکشی شده

نور مناسب

آفتاب کامل تا قسمتی سایه

دمای مناسب

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای بید
بومی منطقهاروپا ، آسیای مرکزی و غربی
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای های خزان دار است و این درختچه دارای شاخه های مواجی که به صورت آبشاری از تنه گیاه آویزان میباشند و برگها متناوب ، کشیده به رنگ سبز تیره که سطح فوقانی برگها سبز مایل به خاکستری می باشد برگها در پاییز به رنگ زرد تبدیل می شوند . در اوایل بهار گلهای ابریشمی نرمی که به صورت خوشه هستند تولید می کنند این گیاه تک جنسی است وگلهای نر و ماده بر روی گیاهان مجزا هستند . خوشه های نر جذاب ابتدا به رنگ سفید نقره ای می باشند و در بهارقبل از ظاهر شدن برگها وقتی بالغ شدند به رنگ زرد طلایی تبدیل می شوند . گلهای ماده خود را مانند گلهای نر نشان نمی دهند وقتی بالغ می شوند به رنگ سبز کمرنگ درمی آیند . گلها به میوه های کپسولی کوچکی تبدیل می شوند که بذرها درون آن هستند .
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان
دمای حداقل20- درجه فارنهایت
روش تکثیرپیوند
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه کرم ها و شته ها است. و از بیماریهای آن زنگ و لکه برگی است.
توضیحاتنام های دیگر : Kilmarnock Willow, Goat Willow, Pussy Willow, Great Sallow.