سرو هینوکی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

سرو هینوکی

نام علمی

Chamaecyparis obtusa

تیره گیاهی

Cupressaceae

سرو هینوکی

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای سرو هینوکی (Hinoki False Cypress Bonsai Tree)
بومی منطقهجنوب ژاپن و جزیره تایوان
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای است که دارای تنه قهوه ای مایل به قرمز و تاج متراکم با برگهای سبز تیره می باشد ارقامی با رنگهای مختلفی اعم از سبز-آبی تا زرد طلایی نیز در دسترس هستند . گلها جنبه زینتی ندارند . مخروط های نارنجی قهوه ای به اندازه نخود با 8 تا 10 فلس تولید می کند.
محیط مناسب برای رشدخارج از ساختمان
کوددهیدر طول فصل رشد هر دو هفته یکبار با یک کود مایع متعادل خوب گیاه باید تغذیه شود .
روش تکثیرقلمه و بذر
آفات و بیماریهااز آفات این گیاه کنه است و از بیماریهای آن پوسیدگی ریشه و بلایت شاخه و جوانه است.
مراقبت و نکات باغبانیبرای این گیاه دریافت نور کامل خورشید بسیار مهم است و اگر نور کافی دریافت نکند شاخه های درونی و پایینی از بین می روند . محیط مرطوب را دوست دارد به خوبی در خاک مرطوب رشد میکند اما خاک باید به خوبی زهکشی شود . در طول فصل رشد نیاز به آبیاری روزانه و در طول ماه های زمستان آبیاری کمتر نیاز دارد . در طول فصل رشد باید شاخه های جوان را برای حفظ شکل درخت به درستی هدایت کرد . از هرس کردن درخت با قیچی خودداری کنید زیرا باعث می شود برگها به رنگ قهوه ای کمرنگ در بیایند . از هرس شاخه های چوبی قدیمی اجتناب نمایید زیرا درخت نیاز دارد شاخه های چوبی جوانه های جدید بزند . وقتی گیاه جوان است هر 2 تا 4سال یکبار و وقتی پیر شد هر 3 تا 5 سال یکبار نیاز به تعویض گلدان دارد . گیاه باید از بادهای شدید محافظت شود .
توضیحاتنام های دیگر : Hinoki False Cypress, Compact Hinoki Cypress, Japanese Cypress.