مارانتا (Maranta)
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

مارانتا (Maranta)

نام علمی

MARANTA LEUCONEURA

تیره گیاهی

MARANTACEAE

مارانتا (Maranta)

نوع خاک

مخلوط خاک

نور مناسب

نور کم و غیر مستقیم

دمای مناسب

27-18 درجه سانتی گراد

میزان آبیاری

حداقل دوبار در هفته

بن سای مارانتا
بومی منطقهبرزیل
مشخصات مورفولوژیبرگهای آن تخم مرغی و سبز روشن با لکه های قهوهای و ارغوانی بین رگبرگهای فرعی بوده و هنگامی که برگ ها به حد بلوغ می رسند به رنگ خاکستری با لکه های تیره در می آیند. واریته دیگر این گونه برگ های سبز روشن دارند که در قسمت مرکزی سبز تیره می شوند و رگبرگ اصلی و فرعی به رنگ عاجی هستند و یا در واریته دیگر ، برگها حاشیه زرد – سبز و قسمت میانی سبز تیره دارند و همچنین رگ برگها به رنگ قرمز می باشند .
محیط مناسب برای رشدفضای آپارتمان
کوددهیکود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان یک گرم در لیتر، هردو هفته یکبار، از اردیبهشت تا شهریور، مصرف کرد .
روش تکثیرتکثیر گیاه مارانتا از طریق قلمه زدن و تقسیم ریشه امکان پذیر است .
آفاتزخمهای سفید پنبه ای شکل در محل اتصال دمبرگ به ساقه در اثر فعالیت حشر آفت به وجود می آیند باید هردو هفته یک بار باسم حشره کش نفوذی سمپاشی کنید .
توضیحاتاين گياه داراي يك ركود تابستانه است كه در طي آن بايد از ميزان آبياري گياه كاسته شود ، علايم ركود تابستانه گياه : كندي رشد وخشك شدن بعضي از برگ­هاي آن مي‌باشد .