کاج نورفولک
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

کاج نورفولک

نام علمی

Araucaria heterophylla

تیره گیاهی

Araucariaceae

کاج نورفولک

نوع خاک

خاک زهکشی شده

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

متوسط

بن سای کاج نورفولک (Norfolk Island Pine Bonsai)
بومی منطقهبومی جزیره نورفولک در جنوب اقیانوس آرام ، شرق استرالیا
مشخصات مورفولوژیاین گیاه دارای تنه خاکستری – قهوه ای عمودی مستقیم با شاخه های قرینه می باشد . برگها در درختان جوانتر تیغه ای شکل باریک می باشد و در درختان بالغ به صورت لایه لایه روی هم افتاده می باشد . در جنگل این گیاه مخروط هایی تولید می کند که درون آنها بذرهای مهره مانند خوراکی وجود دارد . وقتی درخت حدود 15 سال دارد مخروط ماده و وقتی 40 سال یا بیشتر دارد مخروط نر تولید می کند .
محیط مناسب برای رشدداخل و خارج از ساختمان
کوددهیدر طول ماههای بهار وپاییز با یک کود مایع متعادل تغذیه شود .
روش تکثیربذر و قلمه
آفات و بیماریهااز بیماریهای این گیاه لکه برگی ، کپک سیاه است.
مراقبت و نکات باغبانیاین گیاه رطوبت زیاد خاک را دوست ندارد ، بین دو آبیاری اجازه دهید خاک گلدان خشک شودالبته نه به طور کامل .در ماههای تابستان به آب بیشتر و در ماههای زمستان به آب کمتری نیاز دارد. هرزمان از سال می توانید این گیاه را سیم کشی کنید . بیشتر از 4 ماه سیم ها را روی گیاه نگه ندارید. در هرس این گیاه باید دقت کنید زیرا اگر اشتباه هرس کنید ممکن است رشد گیاه متوقف شود . در طول ماههای بهار وقتی جوانه ها هنوز سبز روشن هستند می توانید هرس را انجام دهید . هر دو سال یکبار باید گلدان آن تعویض شوداز یک خاک با زه کشی مناسب استفاده کنید . از دمای یخ زدگی باید محافظت شود .
توضیحاتنا م های دیگر : Norfolk Pine, House Pine