شمشاد ژاپنی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

شمشاد ژاپنی

نام علمی

Buxus microphylla

تیره گیاهی

Buxaceae

شمشاد ژاپنی

نوع خاک

اسیدی با زهکشی

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

منظم

بن سای شمشاد ژاپنی (Japanese aucuba)
بومی منطقهژاپن و تایوان
مشخصات مورفولوژیدرختچه ای از نوع بن سای همیشه سبز با تاج پوشش متراکم از برگ ریز سبز تیره که توسط تنه قدیمی جذابی پشتیبانی شده است. پوست قدیمی به نظر می رسد حتی هنگامی که درخت جوان است.
محیط مناسب برای رشدداخل و خارج از ساختمان
کوددهیدر طول فصل رشد از بهار تا اواخر تابستان باید هر دو هفته یکبار با یک کود مایع متعادل خوب تغذیه شود .
روش تکثیرتقسیم ریشه، بذر، قلمه چوب نیمه سخت در بهار یا پاییز، قلمه چوب سخت در زمستان (حذف برگ)
آفات و بیماریهااز بیماریهای این گیاه پوسیدگی ریشه در اثرآبیاری زیاد است.
مراقبت و نکات باغبانیآفتاب کامل را می پسندد ولی در قسمتی سایه هم رشد می کند در داخل سساختمان می توانید نزدیک پنجره نگهداری شود . در طول فصل تابستان روزانه نیاز به آبیاری دارد و در فصل زمستان کمتر. در طی بهار یا تابستان که شاخه ها بیشتر ظاهر می شوند و تاج باز می شود می توان برخی شاخه های ثانویه داخلی را برید . برای حفظ شکل بن سای باید شاخه های جدید را به اندازه 2/1 اینچ رشد کردند به میزان نصف هرس کرد . هرس و برش باید در طول فصل رشد انجام شود . هر 2 تا 3 سال یکبار نیاز به تعویض گلدان دارد . این گیاه یک گیاه مقاومی است ولی باید ازیخ زدگی و بادهای سرد محافظت شود .
توضیحاتنام های دیگر : Japanese Box, Littleleaf Box, Littleleaf Boxwood, Japanese Boxwood Bonsai, Kingsville Dwarf Boxwood, Japanese Kingsville Boxwood.