سرو سفید شرقی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

سرو سفید شرقی

نام علمی

Andelyensis

تیره گیاهی

Cupressaceae

سرو سفید شرقی

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای سرو سفید شرقی (Eastern White Cedar Bonsai Tree)
بومی منطقهبومی سواحل اقیانوس اطلس در شمال آمریکا
مشخصات مورفولوژیاین گیاه از نوع بن سای های همیشه سبز است و این گیاه دارای شکل هرمی با پوست باریک و لبه پهن میباشد . برگها به رنگ سبز روشن تا سبز مایل به آبی میباشد که در زمستان به رنگ برنزی در می آیند . گلهای زرد مایل به قرمزی تولید می کند که به مخروطهایی تبدیل میشوند و گلها جنبه زینتی ندارند .گلها تک جنسی هستند یهنی گلهای نر و ماده روی پایه های جدا قرار دارند .
محیط مناسب برای رشدفضای باز
توضیحاتنامهای دیگر: Atlantic White Cypress, Atlantic White Cedar, Eastern White Cedar, Andelyensis Atlantic Whitecedar, Andelyensis Whitecedar Falsecypress.