گوش فیل چینی
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

گوش فیل چینی

نام علمی

Alocasia cucullata

تیره گیاهی

Araceae

گوش فیل چینی

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

نیمه سایه

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای گوش فیل چینی ( Chinese Taro Bonsai )
بومی منطقهچین و تایوان
مشخصات مورفولوژیمشخصه اصلی این بن سای برگهای سبز تیره ، براق و قلبی شکل میباشد از این رو به نام گوش فیلی نامیده می شود . تنه این گیاه قوی و ضخیم ، ساقه راست و چندتایی میباشد. گل های سفیدی از اواسط بهار تا اوایل تابستان روی گیاه ظاهر می شود.
دمای حداقل45 درجه فارنهایت
روش تکثیرتقسیم ریزوم ، غده ، سوخ یا کورم
مراقبت و نکات باغبانیبین دو آبیاری خاک گلدان نبایدخشک شود .
توضیحاتنام های دیگر : Chinese Taro, Buddha’s Palm, Hooded Dwarf Elephant Ear, Buddha’s Hand, Buddha’s First Lily, Buddha’s Ear