افوربیا
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

افوربیا

نام علمی

Euphorbia milii

تیره گیاهی

Euphorbiaceae

افوربیا

نوع خاک

زهکش شده

نور مناسب

آفتاب کامل

دمای مناسب

نامشخص

میزان آبیاری

مرطوب

بن سای افوربیا ( Crown Of Thorns Bonsai)
بومی منطقهماداگاسکار
مشخصات مورفولوژیاین بن سای که از خانواده کاکتوس است یک درختچه چوبی گرمسیری با برگهای سبز روشن چرمی که روی شاخه های بلند و باریک گوشتی قرار دارند . ساقه ها با خارهای سیاه تیزی پوشیده شده اند . این گیاه گلهای سبز زرد کوچکی از بهار تا پایان تابستان تولید میکند . گل ها توسط دو برگچه گلبرگ مانند که معمولا رنگ قرمز روشن دارند احاطه شده اند ، اما همچنین می تواند به رنگ صورتی یا سفید باشد. به ندرت تولید میوه میکند .
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان و در صورتی که در منطقه ای با آب و هوای گرم زندگی میکنید میتوان در خارج از ساختمان نگهداری شود .
روش تکثیرقلمه
توضیحاتنام های دیگر : Crown-of-thorns, Crown Of Thorns, Christ Plant, Christ Thorns.